Föreningen Göteborgs Remfabrik

Föreningsmedlemmar demonstrerar en flätmaskin utanför Stadsmuseet.

Ett år efter det att produktionen lades ner bildade några entusiaster Föreningen Göteborgs Remfabrik, en ideell förening med syftet att:

  • bevara Göteborg Remfabrik som ett levande industriminne
  • hålla yrkeskunskapen från den mekaniska vävnadsindustrin levande
  • visa Remfabrikens verksamhet, arbetsmiljö och historia för allmänheten

Göteborgs stad äger fastigheten genom det kommunala bolaget HIGAB. Kommunen står för hyra, el och vatten medan Föreningen Göteborgs Remfabrik bedriver den egentliga museiverksamheten.

Föreningen är öppen för alla intresserade och består f n av ca 160 medlemmar. De aktiva medlemmarna träffas på måndagar samt andra söndagen i månaden.

På måndagar ägnar man sig åt olika projekt (mest textila), väver, tillverkar snören, hjälps åt i museibutiken samt underhåller och renoverar maskiner.
En hel del tid går också åt till att planera olika aktiviteter och genomföra guidade visningar.

På föreningens julmarknad som genomförs en helg per år, behövs det extra många frivilliga,
och där kan man även göra en insats genom att baka.

Föreningen driver också olika projekt.

Bli medlem

Medlem blir man genom att betala medlemsavgiften som är 200 kr/år (150 för pensionärer)
på föreningens plusgiro; 435 82 58 – 4. Betalningsmottagare: Föreningen Göteborgs Remfabrik.

Glöm inte att skriva namn och adress så att du får medlemsbladet
REMMA som utkommer varje vår och höst!

Vill du arbeta som volontär är du välkommen till fabriken måndagar från kl 12 och/eller andra söndagen i månaden från kl 10. Fundera på vad du vill göra: jobba med maskiner, med textil, med administration eller visningar? Jobba regelbundet eller vid enstaka tillfällen? Föreningens aktiva medlemmar gör sitt bästa för att ”skola in” nya volontärer.

Kontakta oss gärna! Detta är en liten förening där varje aktiv medlem har inflytande!