Projekt

Utöver den löpande verksamheten med visningar, maskinunderhåll och vävning, engagerar sig föreningen i olika tillfälliga projekt. Det kan handla om dokumentation, samarbete med skolor, konstnärer eller formgivare. Några presenteras här.

Bruksväv 2020

En utställning anordnades 2020, under vecka 7, för att visa upp
bredden inom den handvävning som har gjorts – och som fortfarande
görs – på vävstugor och i hemmen i hela Västra Götaland.
Utställningen omfattade enbart bruksväv, alltså de vävar som ska
ha ett praktiskt användningsområde, allt från mattor och dukar
till klänningstyger, halsdukar, lampskärmar och mycket mer.

”Spetskompetens till Remfabriken” 2010/2011

I samband med överflyttningen av spetsmaskinerna från spetsmuseet i Gingri till Remfabriken erhöll föreningen ett bidrag från Riksantikvarieämbets särskilda anslag för arbetslivsmuseer. Projektets syfte är att dokumenteras spetstillverkningen, så att kunskaperna om spetsmaskinerna kan hållas levande. Även minnena från Borås spetsfabrik – där spetsmaskinerna fanns från början – skall bevaras. Projektet pågår. Redovisaning planeras efter sommaren 2012.

”Textil Evolution” – Specialutställning på Remfabriken hösten 2007

En spännande utställning med ett tiotal exempel på långt driven utveckling av textila material visades på Remfabriken under fyra höstveckor.

Bland exemplen fanns gränsöverskridande textila produkter, t ex inom elektronik, kirurgi och telefoni samt textila komponenter som bärare av annan teknik eller funktion. Även det globala miljötänkandet berördes: bl a visades komposterbara syntetiska fibrer som tagits fram med majs som råvara.

Utställningen producerades av Göran Andersson, Borås Textilmuseum, i samarbete med Textilhögskolan i Borås. I samband med utställningen höll Göran Andersson föreläsningar på Ekocentrum och på Röhsska museet.

Samarbete med Tekniska gymnasiet på SKF, 2006 /2007 och 2009/2010

Hösten 2006 fick elever på SKF Tekniska gymnasium i uppgift att försöka tillverka nya delar till Remfabrikens bandvävstolar. Under samarbetet med Tillskärarakademin 2005 stod det nämligen klart att det saknades vissa delar för mönsterväning. Bandvävstolarna är emellertid så gamla att reservdelar inte längre finns i lager. Projektet upprepades läsåret 2009/2010, då föreningen fick stöd av Riksantikvarieämbetet.
Föreningen har – tack vare skolans elever – fått ett stort antal nya mönsterskivor som gjort det möjligt att tillverka band med mönster som inte kunnat framställas tidigare.

Samarbete med Tillskärarakademin 2005/2006

Under läsåret 2005/2006 fick studenter på Tillskärarakademin i Göteborg möjlighet komma till Remfabriken och lära sig något om bandvävning. Flera av dem skapade egna band som sedan vävdes upp på fabriken.
Projektet resulterade i ca femton vackra och spännande band som presenterades i samband med Tillskärarakademins avlsutande modevisning på Stadsteatern i maj 2006. Några av banden finns fortfarande att beskåda och inhandla på Remfabriken.

Projektet finansierades av Riksantikvarieämbetets särskilda anslag för arbetslivsmuseer, designåret 2005.

Bobo Fröjd visar Remfabriken för barn, våren 2006

Museiclownen Bobo (Anna Strid) tog initiativet till en serie visningar för barn i åldern 5-10 år och under april och maj avlöste dagisgrupper och skolklasser varandra på Remfabriken.

Visningar särskilt anpassade för barn har inte kunnat erbjudas tidigare, så detta var ett nytt steg. Bobo fängslade sina åhörare även i denna ovanliga miljö. Ing-Marie Holmstrand från föreningen assisterade.

Projektet finansierades av Göteborgs stad, kulturförvaltningen.

Röster från Remfabriken, 2001/02

Projektet ”Livet på Remfabriken” syftade till att dokumentera hur livet tedde sig för de människor som arbetade på fabriken. Redan när fabriken lades ner 1977 gjordes intervjuer med både disponenten, kamreren och övriga anställda. Dessa kompletterades med nya intervjuer och berättelser, redigerades, kompletterades med foton och gavs ut i bokform. Boken kan köpas i museibutiken.

Projektet finansierades av Riksantikvarieämbetets särskilda anslag för arbetslivsmuseer, år 2001. Tryckningen möjliggjordes genom ett anslag från Göteborgs stad.