Projekt

Utöver den löpande verksamheten med visningar, maskinunderhåll och vävning, engagerar sig föreningen i olika tillfälliga projekt. Det kan handla om dokumentation, samarbete med skolor, konstnärer eller formgivare. Några presenteras här.

 

Omflätadt kabelskyddsrör till renoveringOmflätat skyddsrör till elledningar

Aktuellt under 2023 är omflätning av ett kabelskyddsrör som skall dölja elkablar på Stockholms Stadsbibliotek.
Där erbjuder den utrustning för snörmakerier som flyttats till Remfabriken en unik möjlighet att återskapa äldre byggteknik. Bilden visar ett prov
utfört med tunt lingarn.

 

Material till belysningsarmaturer

Kulturhuset Bergsjön, Göteborg

Föreningen väver band och flätar snören av överblivna
garner från textilindustrin som används till armaturer
av designföretaget  Skryta AB. De kan bl a ses på
Kulturhuset Bergsjön, som invigdes sommaren 2022.

”Spetskompetens till Remfabriken”
2010/2011

I samband med överflyttningen av spetsmaskinerna från spetsmuseet i Gingri till Remfabriken erhöll föreningen ett bidrag från Riksantikvarieämbets särskilda anslag för arbetslivsmuseer. Projektets syfte är att dokumenteras spetstillverkningen, så att kunskaperna om spetsmaskinerna kan hållas levande. Även minnena från Borås spetsfabrik – där spetsmaskinerna fanns från början – skall bevaras. Projektet pågår fortfarande.