Om Remfabriken

Den första fabriken på platsen var en mindre byggnad av trä. Träbyggnaden brann ner i maj 1900, men fabriksledningen beslutade omedelbart att en ny fabrik skulle uppföras, denna gång dock av tegel. Den nya fabriken stod färdig år 1901.

Huvudbyggnaden uppfördes i tre våningar. Vid östra gaveln fanns en lägre byggnad där ångmaskinen stod. Dessutom fanns det några enklare skjul av trä, avträden, förråd och liknande.

Elektrifiering av produktionen skedde ca 1914, och den låga byggnaden med ångmaskinen fick ge plats för en utbyggnad av huvudbyggnaden.

Viss modernisering blev det på 40-talet då lokalerna målades om och vattentoaletter installerades. Lysrör monterades i slutet av 40-talet men sedan upphörde moderniseringen, sannolikt för att produktionen och därmed lönsamheten gradvis minskade.

Idag – ett byggnadsminne

Göteborgs kommun köpte in fabriken och hade under en period planer på att riva byggnaderna för att ge plats åt trafiken till och från E6:an. Planerna ändrades dock, och 1984 blev Remfabriken i stället byggnadsminnesförklarad av riksantikvarieämbetet. Byggnadsminnes-förklaringen gäller både byggnaden, maskinerna och övrig inredning.

Maskinerna

Remfabrikens ursprungliga maskinpark finns bevarad och står på samma plats som när fabriken lades ner. På tredje våningen (översta våningen) ligger varpsalen med tvinnmaskiner, varpor och bomställningar.

I vävsalen på andra våningen står vävstolar i långa rader och på bottenvåningen står ytterligare några, varav en är mycket stor. Alla dessa maskiner importerades från England i början av 1900-talet. Även de ursprunliga transmissionssystemet finns kvar med sina axlar och remmar. Med hjälp av dem överfördes kraften från ångmaskinen – och senare elmotorn – till varje enskild maskin.

På fabriken finns flera maskiner från nedlagda snörmakerier och bandfabriker. Det rör sig om bandvävstolar (varav två jacquarder), flätmaskiner samt en handduksvävstol. Det senaste tillskottet är fyra spetsmaskiner från spetsmuseet i Gingri. Under 2010 flyttades spetsmuseet till Remfabriken, inklusive alla reservdelar och många meter maskinknypplad spets.

Alla de snören, band och spetsar som tillverkas på Remfabriken säljs i museibutiken. Remtillverkning sker bara i liten skala, främst för demonstrera hur vävstolarna fungerar.